فروش ويژه ي Vpn

اشتراک ماهيانه (امکان اتصال به 14 سرور  – SSTP, L2TP, PPTP)

اشتراک 12 ماهه

اشتراک 6 ماهه

اشتراک 3 ماهه

اشتراک 1 ماهه

پهنای باند نامحدود : ok

پهنای باند نامحدود : ok

پهنای باند نامحدود : ok

پهنای باند نامحدود : ok

مولتی سرور  : ok

مولتی سرور  : ok

مولتی سرور  : ok

مولتی سرور  : ok

پشتيبانی آنلاين: ok

پشتيبانی آنلاين: ok

پشتيبانی آنلاين: ok

پشتيبانی آنلاين: ok

اعتبار : 365 روز

اعتبار : 180 روز

اعتبار : 90 روز

اعتبار : 30 روز

دارای تخفيف : ok

دارای تخفيف : ok

دارای تخفيف : ok

دارای تخفيف : ok

   26.000 تومان

16.000 تومان

10.000 تومان

5.000 تومان

اشتراک ماهيانه (امکان اتصال به 1 سرور – فقط L2TP و PPTP)

اشتراک 1 ماهه

پهنای باند نامحدود : ok

مولتی سرور  : no

پشتيبانی آنلاين: ok

اعتبار : 30 روز

دارای تخفيف : no

3.000 تومان

 دوستاني كه با سرويسهاي vpn مشكل دارند ميتوانند از سرويسproxifier  استفاده كنند.

 اشتراک Proxifier

12 ماهه

6 ماهه

3 ماهه

1 ماهه

 

 

 

پهنای باند نامحدود: ok

 

 

 

مولتی سرور  : no

 

 

 

پشتيبانی آنلاين: ok

 

 

 

اعتبار : 30 روز

 

 

 

  4.000 تومان

Advertisements